eenvoudig uitvaartverzekeringen vergelijken

Vragen over de vergelijking?
050 - 203 05 15

Ik ben op zoek naar:

Aantal uitvaartverzekeringen die wij voor u vergelijken

Aantal uitvaartverzekeringen na uw selectie

Voordat een naaste van je overlijdt, sta je vaak niet stil bij alle zaken die rondom een overlijden dienen te worden geregeld. Maar als het moment zich aandient, kun je in de hectiek, alle hulp goed gebruiken. Hieronder vind je een praktische checklist, welke als leidraad kan dienen, mocht een naaste komen te overlijden. Druk op lees meer voor de hele checklist!


Direct na overlijden

☐ Vraag een arts een Verklaring van Overlijden op te stellen.

☐ Check of er een donorcodicil is?

☐ Neem direct contact op met een uitvaartondernemer. Zij zullen allerhande zaken uit handen kunnen nemen.

☐ Is er een testament?  Zo ja, neem dan direct contact op met de notaris bij wie het testament is opgemaakt.

☐ Bij het Gemeentehuis dient Aangifte van Overlijden te worden gedaan. In veel gevallen neemt de uitvaartondernemer deze taak op zich.

☐ Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is afgesloten door de overledene.

☐ Er dient tevens een Akte van Overlijden opgemaakt te worden. Dit is een uittreksel uit het overlijdensregister. Deze zal door enkele instanties gevraagd worden als bewijs van overlijden. Zorg dat deze instanties hier een kopie van maken, maar houdt het origineel in eigen bezit.

☐ Loop de agenda van de overledene na en zeg alle lopende afspraken af (denk hierbij aan bijvoorbeeld dokters- en tandartsbezoeken, etc)

☐ Verstuur de rouwkaarten

Vlak na de uitvaart

☐ Maak melding van het overlijden bij het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij.

☐ Als familie dien je de bankrekeningen van de overledene te blokkeren bij de bank. Eventuele automatische incasso’s lopen 3 maanden door. Machtigingen komen te vervallen bij overlijden. Alle tenaamstellingen van rekeningen van de overledene dienen gewijzigd te worden.

☐ Is de bank-, giro- of spaarrekening geblokkeerd? Neem in dat geval eerst contact op met de bank. De notaris kan je voorzien van een Verklaring van Erfrecht. Hierbij kun je eventueel ook vragen om een boedelvolmacht. Mocht er een bankkluis zijn, kan deze ook direct geleegd of opgezegd worden.

☐ Ook de verzekeraar waar de ziektenkostenverzekering loopt, zal ingelicht moeten worden. Denk hierbij ook aan de aanpassingen voor een eventueel kind, welke meeverzekerd was met de overledene.

☐ Alle verzekeringsmaatschappijen waar de overledene verzekeringen had lopen dienen ingelicht te worden. Alle polissen moeten worden gewijzigd of worden opgezegd.

☐ Licht alle instanties in waar de overledene abonnementen/ contracten had lopen (denk hierbij aan bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, telefoon, sportclub, kerk, energiebedrijf, woningbouwvereniging/ huisbaas etc) . Mochten er automatische afschrijvingen lopen, zet deze dan direct stop. Vergeet ook niet de donaties aan goede doelen of het lidmaatschap van een vakbond. Bankafschriften kunnen hier een handig inzicht bij bieden.

☐ Als iemand komt te overlijden, stoppen uitkeringen automatisch. Wel is het zo dat in de meeste gevallen de nabestaanden recht hebben op een eenmalige overlijdensuitkering. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals de WAO, WIA, WAZ, Wajong en Ziektewet of de AOW.

☐ Schrijf het kenteken van een eventuele auto over.

Ook belangrijk om nog te regelen

☐ Waren er schulden? Denk hierbij aan een eventuele belastingschuld, een schuld in verband met de uitvaart of de hypotheek. Ook is het belangrijk om persoonlijke leningen en afbetalingsregelingen na te lopen. In sommige gevallen worden die kwijtgescholden na overlijden.

☐ Loop de hypotheekakte na. In deze akte kan een clausule opgenomen zijn waarin beschreven staat of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.

☐ Bij het vrijkomen van de uitkeringen (uitvaartverzekering, levensverzekering, etc), kun je direct eventuele schulden inlossen.

☐ Uit naam van de overledene dient ook nog een laatste belastingaangifte te worden gedaan. Deze is verplicht.

☐ Loop alle zorg-, huur- en kindertoeslagen na bij de Belastingdienst.

☐ Voor de partner en kinderen kan een ANW-uitkering (nabestaandenuitkering) aangevraagd worden. Dit kun je aanvragen via internet, door gebruik te maken van de DigiD gebruikersnaam en het wachtwoord.

☐ In het geval van studerende kinderen kan een (extra) tegemoetkoming studiekosten worden aangevraagd bij de IB-Groep.

☐ Loop alle belastingen die betaald worden na. De nabestaanden komen eventueel in aanmerking voor belastingverlaging, nu het huishouden kleiner is geworden.

☐ De inboedel kan (eventueel getaxeerd) en verdeeld worden. Vergeet hierbij niet het successierecht.

☐ Kosten die gemaakt worden in verband met het overlijden van iemand zijn in veel gevallen (voor een deel) fiscaal aftrekbaar. Bewaar alle facturen dus goed.

☐ Mocht je als partner nog geen testament hebben, regel dit dan direct. Ook is het belangrijk dat de voogdij over de minderjarige kinderen goed geregeld wordt.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '4' in /var/www/nlneto-almanzora/wordpress/current/wp-content/plugins/conversie/conv_functions.php on line 450

Warning: preg_match(): Unknown modifier 'c' in /var/www/nlneto-almanzora/wordpress/current/wp-content/plugins/conversie/conv_functions.php on line 450